ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp health

މިނީމެނިފެސްޓޯ 5: އެހީތެރިއާ: ގަރުބަގަތީއްސުރެ، ނެތިދިއުމަށް ދާންދެން

ދިވެހީންނަށް ސިއްހީގޮތުން ލިބިދެވޭނެ ހުރިހާ އެހީއެއް ރަށްކައިރިން، އަގުހެޔޮކަމާއެކު ލިބިގެން މެނުވީ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ. އެމްޑީޕީން ދިވެހީންނަށް އަޅާލައި، ހާލުބަލައި، ފަރުވާ ހޯދައިދޭނެ. މީހާ ދުނިޔެއަށް އައުމުގެކުރީން ދައުލަތުން މި މަސައްކަތް ފަށައި، ދިރިއުޅުން ވޭތުކުރަމުންދާ ހުރިހާވަގުތަކުވެސް ބަލިހާލާދޭތެރޭ ކުރާ ފިކުރުތަކަށް ލުއިކަން ހޯދައިދޭނެ.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+